Mijn praktijk

Ik bied met mijn praktijk aan huis zorg die

  • Laagdrempelig is, dus gemakkelijk toegankelijk is voor iedereen. U kunt direct contact leggen via de telefoon of de e-mail
  • Kortdurend is: gemiddeld 3-10 consulten per aanmelding
  • Klantgericht is: direct inspelen op de hulpvraag en steeds afstemmen op de cliënt. Samen stellen we vast wat de kern van het probleem of de klacht is, en we gaan er samen mee aan de slag
  • Ruimte biedt voor het (her)ontdekken van de eigen hulp- en inspiratiebronnen.

Mijn aanpak is gericht op de sterke en gezonde kanten van de mens, dus op de mogelijkheden in plaats van op de beperkingen.

Ik zie mijn praktijk als versterking en / of aanvulling van de eerstelijns hulp, d.w.z. kortdurende hulp bij klachten van lichamelijke, emotionele en spirituele aard. Spiritueeltherapie kan prima worden toegepast in combinatie met andere (reguliere) behandelwijzen. Het werkt dan aanvullend.

Welke therapieën?

Ieder mens is UNIEK! Voorafgaand aan het traject vindt er een kennismakingsgesprek plaats, waar probleemverkenning, verwachting van de cliënt en een gedetailleerde uitleg over de gang van zaken plaatsvindt.

De methoden zijn erop gericht om het lichaam te ontspannen en het denken los te kunnen laten.
De sessies stimuleren om eigen antwoorden te vinden op de hulpvraag en om een nieuw gedrag uit te proberen. Dit uitgangspunt geeft blijk van vertrouwen in de groeikracht en veerkracht van lichaam en geest.

thearapeutic_healing_image.jpg