Regressie- / reïncarnatietherapie:

Veel oorzaken van psychische problemen liggen in het verleden: in de kindertijd en misschien nog wel daarvóór. In regressie gaat u - onder hypnose - via een gevoelsbrug (of met een denkbeeldige tijdmachine) terug naar de plaats en het moment van ontstaan van uw klachten om daar gevoelsmatig "de boel eens recht te zetten". Het onderbewustzijn neemt de gevonden oplossingen en gevoelens "mee terug" naar de huidige tijd.
Het inzicht dat in de sessies wordt bereikt, versterkt uw zelfvertrouwen en leidt tot verandering in manier van denken, voelen en handelen.
Het verleden kunt u niet veranderen, wel uw kijk daarop en de gevolgen op uw huidige leven.

reincarnatietherapie_image.jpg