Voice Dialogue:

Deze vorm van therapie is bedoeld om de tegenstrijdige krachten in onszelf in beeld te brengen. Daardoor leren we ook onze verborgen en onderdrukte kanten beter kennen. We creëren ruimte om te accepteren dat we zijn zoals we zijn. Zo ontstaat een innerlijke balans, die het mogelijk maakt bewuster keuzes te maken en vrijer te handelen.

voice_dialogue_image.jpg