Simonton Therapie:

Simonton Therapie is een psychosociale therapie, ontwikkeld door de Amerikaanse radioloog Carl Simonton. Hij kwam door zijn werk veelvuldig in aanraking met mensen met kanker. Mensen tegen wie hij als medicus moest zeggen: ‘wij kunnen niets meer voor u doen'.

Hij vond deze uitspraak verre van bevredigend en ontwikkelde een therapie. Deze is gebaseerd op het feit dat lichaam, gedachten en emoties elkaar beïnvloeden. Onderzoeken hebben aangetoond dat stress het functioneren van het immuunsysteem nadelig beïnvloedt. Het verminderen van stress, lichamelijke en geestelijke spanning, zijn de eerste aspecten waarin gewerkt wordt in de Simonton Therapie. Door deze aanpak ontstaat een harmonieuze samenwerking tussen lichaam, gedachten en emoties. Het is de harmonie die voor herstel de zo belangrijke, innerlijke kracht vrijmaakt. Op deze wijze zet de cliënt zijn geestkracht in en bevordert hiermee zijn lichamelijke en geestelijke welbevinden. Simonton Therapie is er niet alleen voor kankerpatiënten maar ook voor mensen met een andere ziekte en / of probleem.

simonton_therapie_image.jpg